Llibres

  • Sanchis, R. i Senabre, E. Adolescencia y sexualidad. València. Rialla. 2005Sanchis, R. i Senabre, E. Què tinc ací baix? Per entendre la sexualitat. València, Ed. del Bullent. 2005
Sanchis, R. i Senabre, E. ¿Qué tengo aqui abajo? Para entender la sexualidad. València, Ed. Abisal. 2007
Senabre, E. Mira la tele...i pensa-hi! Per entendre la televisió...amb la filosofia. València. Ed. del Bullent. 2007.
Senabre, E. Mira la tele...¡y piensa! Para entender la televisión...con la filosofía. València. Ed. Abisal. 2007Sanchis, R i Senabre E i altres. Sexualidad, identidad y afectividad. Ed. Graó. Barcelona. 2007
Senabre, E. El sabor de la ciutadania. València. Ed. Bromera.2008
Senabre, E. El sabor de la ciudadanía. Valencia. Ed Algar. 2008


Senabre, E. Televisió i filosofia. València. Ed. Denes, 2010.


Senabre, E. Política per a joves inquiets. València. Ed Bromera. 2011 (2º ed 2014)
Archilés, Benavent, Gutiérrez i Senabre. Doce preguntas sobre ética. València. Ed. Diálogo. Colección Tábano. 2013


Senabre, E. El viatge d’Atena. València. Ed. Bromera. 2015
Senabre, E. L'infinit a les teues mans. València. Ed. Bromera. 2018 

Cap comentari: