11/29/2008

Victòria


Ha estat un èxit rotund! La manifestació contra la política educativa del govern valencià, amb Font de Mora al capdavant, és un missatge clar que no pot ser obviat. La major manifestació a València des de la de la guerra d'Irak, no pot més que fer recapitular aquest govern intransigent i cabut, que tropeça amb les parets més evidents.
A partir d'aquest moment, hauràn de tenir més cura de les seues amenaces, hauràn de vigilar més les seues declaracions, i hauràn de calcular més les mesures que posen en marxa, perquè davant seu tenen una societat civil que demana mesures políticament eficaces i dignitat.
Endavant