3/15/2009

Parkur


El Parkour és un esport, o un art, l'art del desplaçament, que sorgí a França als anys 80. Els seus practicants prenen qualsevol obstacle en el seu camí com un repte, com una oportunitat d'autosuperació que els permet créixer en la seua formació. Es tracta de formar el cos i ensinistrar la ment per tal de superar els entrebancs sense trencar-los, i la seua formulació recorda un esperit pacífic i respectuós que encaixa a la perfecció amb una manera de viure que s'instal·la en el medi urbà sense acatar-lo però també sense destroçar-lo.
Lluny de l'acceptació ressignada dels estoics, s'acosta més a una irreverència cínica, però al contrari que aquells, amb una activitat transformadora. Són individualistes i no competitius, potser una mica hedonistes, a la seua manera. Uns ciutadans perfectament respectuosos amb l'entorn