12/05/2008

València
Una impressionant publicitat de València mostra una ciutat màgica on el futur és present, els cotxes de carrera circulen sense embussos i les falles cremen la vulgaritat. La realitat de la nostra ciutat és ben diferent, i els que hi vivim ho sabem de primera mà. Però aquest fet no desvirtua en absolut el caràcter imaginatiu i atraient de l'espot, que encisa des del primer minut i convenç fins al punt de creure que es tracta d'una altra ciutat, una europea i moderna, i no la que nosaltres coneixem.La primera temptació seria denunciar el caràcter manipulador de la publicitat, però no crec que aquest siga el cas. La publicitat dibuixa amb imaginació una realitat que no existeix, però que troba el seu sentit en ella mateixa, l'espot és magnífic sempre que no el comparem amb la ciutat de referència. Si l'objecte publicitari no s'amotlla a la seua promoció, no es reponsabilitat de ningú més que de la pròpia ciutat i els seus dirigents, més preocupats per mostrar una visió idealitzada i modèlica que en convertir en realitat aquest model de ciutat. És trist, però és el que tenim, i a tots aquells que acudisquen a trobar dofins voladors, taurons implacables o alegria de viure, els mostrarem la mediocritat, el mal gust i l'abandó d'una ciutat que vol viure un futur digne i alegre, i no la deixen.