12/08/2008

Racisme


Segons una enquesta de la que es fa ressó el periòdic El Pais, han canviat les preferències racistes dels espanyols. Segons sembla ja no son els gitanos el col·lectiu que concentra el major rebuig, sinó els marroquins. Les causes d'aquest canvi d'objectiu d'odi no s'expliquen a l'article, però tots podem pensar que l'augment de la seua presència als nostres carrers pot estar darrere d'aquesta visibilització. També augmenta el rebuig front als sudamericans, tot i que en aquest cas la proximitat històrica i lingüística es major. De tota manera, sembla que sempre necessitem un objectiu cap al que dirigir el nostre odi. En comptes d'anar eliminant tabus i estereotips, només els canviem de lloc.
Trist.